ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

Урматтуу Токтогул айылын тургундары,Сиздин айылда 5Фокус топ өткөрүлдү, ага катышуучулар айылдын бир нече көйгөйлөрүн алып чыкты . Сиздердин талкуулооңуздарга социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдүн тизмесиин шилтемеси берилди https://drive.google.com/…. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү деп тандасаңыз пикириңизди билдириңиз.

Points

Мен бардыгына макулмун

Мен баардыгына макулмун

Бакчаны жылуулоо керек ФАПты да керектуу жабдуулар менен жабдууга макулмун

Мен баарына макулмун

Мен бардыгына макулмун

Бардык көйгөйлөрдүн чечилишине макулмун.

Мен баарына макулмун

Бала бакчанын тышын жылулоо,ФАПка ички жабдуу алук

Макулмум

Мен бардыгына макулмун

Мен учонотен макулмун

Саламатсыздарбы мен биздин айылдын үч көйгөйү чечилсе деп добуш берем

Бала бакчаны колдойм

Мен бала бакчанын потологун жылулоо

Бакчанын тышын жылууло

Мен бала бакчанын тышын жылулоого добудумду беремин

Бакчаны жылылоо Жана ФАПга ищет жабдыгдарын ондоо

Барыга макулмун

Кун чыгыш бала бакчасынын сыртын жабдуу

Бардыгына макулмун

Кошулам

Барына макулмун

Мен бардыгына макулмун

Макулбуз

Бала бакча жылулансын,бала бакчага керекту жабдулар алынсын,фапкадагы заманбап жабдуулар алынсын

Учооно Тен макулмун

Учооно Тен макулбуз

Учооно Тен макулмун

Бакчага толук кандуу шарт түзүлсө жакшы болмок. Суук болгондугуна байланыштуу балдар бакчага барбай жатышат . ФАПка жабдуулар алынса чон жардам болмок

Кошулам

3 маселегетен макулмун

Бала бакчанын тышын жылуулоого Жана ФАПга ички жабдуу алууга макулмун

Мен бардыгына макулмун

Мен 3койгой чечилгенге макулмун

Бакчаны жылууло

Учооно Тен макулбуз

Мен бардыгына макулмун. Үч көйгөй тең чечилип калса айылыбызга чоң жардам болоор эле.

Учоонотен макулмун

Мен 3 көйгөйгө тен макулмун

Бала бакчанын тышын жылуулоого кошулам

Бала бакчанын маселесин колдойбуз

Мен ушу 3 көйгөй тең чечилип калса айылыбызга чооң жардам болмокда.

Бардыгына макул

Мен бардыгына макулмун

Учооно Тен макулбуз

Балдар бизден келечегибиз болгондуктан биздин Күн чыгыш бала бакчабыз жылуу жана заманбап болгонун каалайт элем.Мен бардыгына макулмун

Мен баарына макулмун

Бакчага жылыуулук

Үчөөнө тен макулмун

макулмум

Бала бакчаны жылылоо

Мен баарына макулмун. Бакчаны жылуулоого дана ФАПга ички жабдууларын жанылоого.

Мен бардыгына макулмун

Саламатсыздарбы,бала бакчанын тышын жана потологун жылуулоого мен макулмун,ФАПка ички жабдууларды алууга макулмун

Бала бакчанын тышын ичин жылуулого Жана фапка ички жабдуулону жасоого макулмун

Үчөөнө тен макулмун

Мен учоонотен макулмун эгер ушул маселе чечилип калса абдан жакшы болот эле.

Мен баардыгына макулмун

Мен бардыгына макулмун

Бакчанын тышын жылуулоо Бакчанын үстүн жылуулоого,ФАПты каржылоого макулмун

Бала бакчанын тышын жылулоо

Мен үчөөнө тең макулмун

Бала бакча

Мен макулмун

Бала бакчаны тышын жана потологун жылуулого макулмун. ФАПга ички жабдуу алууга макулмун

Биз колдойбуз👍👍👍👏

Садиктин паталогун жылылоо

Мен бардыгына макулмун

Фапка жабдуу алуу

Бала бакчанын тышын жана потологун жылуулоого ,ФАПга ички жаны жабдууларды алууна макүлмун

Бала бакчанын жылуулоону колдойм

Мен бардыгына макулмун.

Учооно макулмун

Бизге баары керек тоолу суугурак шартта болгон үчүн.

Бала бакчасын жылуулого макулмун

Биз жак тоолу шартта суук болгондуктан бары керек.

Учооно Тен макулмун

Учонотен макулмун

Кун чыгыш бала бакчасын жылуулого макулмун

Бала бакчаны жыллулого Жана фапка ички обородованиясын алып берууго макулмун

Бала бакчаны Жана фапты карап ишке ашыруунуздарды отунобуз

Мен макулмун

Бала бакчаны жылуулого

3койгойго тен макулмун

Бакча учун каралучу маселеге макулмун

Бакчанын тышын жылулоо

Мен учонотен макулмун

Мен баардыгына макулмун

Бала бакчанын тышы менен потологун жылуулоого Жана ФАПга ички жабдуу алууга макулмун

Мен бул уч масалеге кошулам

Бакчанын ичин тышын жылуулап фап Ка жабдуулар

Бардыгына макулмун

Бала бакчаны жылуулого фап жабдуулары

Бала бакчаны жылууло

Садиктин ички жылуулугуна

Учооно Тен кошулам

Учооно макулмун

Бала бакчаны жылуулоо

3 маселегетен макулмун👍👍👍

Биздин бала бакчаны жылылоо Жана Фаптын ички жабдууларын жаныртуу

Фапты жабдулоо Жана бала бакчаны ичин тышын жылууло

Ооба колдойбуз

Бала бакчанын ичин тышын жылуулого макулмун

Бала бакча жылуулоого жана ФАПга ички жабдуу алууга макулмун

Мен бардыгына макулмун

Бардыгына макулмун

Балдар биздин келечегибиз бала бакчаны ондоо

Бардыгына кошулам

Бвлв бакчанын маселесин колдойбуз

Фапка жабдуул бала бакча жылуулого макулбуз жылууланса чоон жардам ушул долбоорго чоон рахмат ишке ашып кетсин

Ракимбаева Кыял

Бала бакчаны жылуулоого жана ФАПга жабдууларлы алууга мен макулмун. Абдан жакшы койгой которулуп атыптыр ишке ашсын

Бакчанын ичин тышын жылуулого фапка керектуу жабдулга макулбуз

Бул 3чо тең биздин айылга эң керектүү. Колдойбуз

Мен у́чоно Тен макулмун 3 коцгой чечилип калса биз айылыбызга чон жардам. АРИстин жалпы жаматына терен ыраазычылык

Баарына макулмун

Бала бакчанын тышын жылулоо

Мен баардыгына макул ун 3 койгой чечилип калсан жакшы

Учооно Тен макулмун

Фаршка ички жабдуу жана бала бакчаны жылулоо

Бала бакчаныны жылуулоо, ФАПкка иски жабдууу

Фаптын ички жабдуулону бакчанын ичин тышын жылуулого

Мен уч койгой чечилип калышына макулмун

Бардына кошлам

Баардыгына кошулам

Бакчанын тышын,потологун жан ФАПкка ички жабдуу

Бакчаны жылуло фапка жабдуну

Баардыгына макул

Мен баардыгына макулмун

Бакчанын тышын жылулоо, ФАПка иски оборудовая

Бала бакча жылуулансын, ФАПкка ички жабдуулар алынса жакшы болмок

Бала бакчанын тышын жылууло ФАПкка ички оборудования алуу

Баарына макулмун

Бала бакчанвн тышын жвлууло Жана ФАПкка иски жабдуу алууга мен макулмун

Мен Бала бакча жылууланып, ФАПкка ички жабдуулар алынса жакшы болмок деп колдойм

Бала бакчанын тышын жылуулоо

Айжанат Кенешбекова

Баардыгына макулмун

Бардык көйгөйлөрдүн чечилишине макулмун

Бала бакчанын сыртын жылуулоого Бала бакчанын потологун жулуулоого ФАПга жаны жабдуу алууга МАКУЛМУН

Осмонов Барсбек

Мен бардыгысын колдоймун

Мен бардыгысын аткарылып калса дейм

Мен болуп жаткан уч койгойлорго кошулам

Мен албетте баарына макулмун балдар биздин келечегибиз ошон үчүн потолгун менен тышын жылуулоо жана фапка жабдууга да колдоо көргөзөм

Бала бакча, ФАП

Учоно тен макулмун

Бала бакча,ФАП

Баардыгына макулмун

Үч көйгөй тең чечилишин каалайм

Мен учонотен макулмун

Аманбек

3чо тен аткарылып калыгыма макулмун

Эт сут

Бала бакчанын ичин сыртын жылуулого жана фапка ички жабдуулар

Бала бакчаны ичин сыртын жылууло фаптын жабдууларын

Бала бакчаны жылуулого макулбуз

Мен 3 койгой чечилсе биздин айылыбызга чоон жардан

Бала-бакчанын дубалдарын жана потологун жылуулого , ФАП жабдууларды алууга бардыгына кошулам . Бала-бакчада коптогон кичинекей балдарга жылуулук керек . ФАП жабдууларыы да ооруп жаткан айыл тургундарына сакайып кетишине жана мед айымдарга айыл тургундарын даарылоого оңой болот. Ошондуктан мен көйгөйлөр чечилүүсүнө макулмун!!!

Мен баардыгына макулмун

Бала бакча,ФАП

Мен бардыгына макулмун

Мен бала бакчанын тышын Жана потологун жылуулоону каалайт элем

Мен биринчисин колдойм

Биздин айыл алыскы аймакка киргендиктен ФАПка заманбап жабдуулар керек, ошондой эле балдар биздин келечек болгондуктан бала-бакчаны жылылоо зарыл.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information