ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

Урматтуу айылдын тургундары. Сиздин айылда 5Фокус топ өткөрүлдү, ага катышуучулар айылдын бир нече көйгөйлөрүн алып чыкты . Сиздердин талкуулооңуздарга социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдүн тизмеси берилди. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү депан тандасаңыз пикириңизди билдириңиз.

Points

Мектепке шарт тузу

Мектепке шарт тузу

Мектепти жылуулоо

мектептин жылуулугун колдойм

Балдардын келечеги учун балдарыбыз жылуу мектепте библии алуусун каалайм элеи

Аскеров Дастан

Окуп чыктым ушул проект.

Асангазиева Назгул

Мектепти жылуулаш керек

Колдойм

1000

1000

Мектепти жылуулоо менен медициналвк тейлоону жакшыртуу долбоорун колдойм

Колдойм

Билим сапатын жакшыртуу мектепти жылуулоо

Долбоорду колдойбуз

Мектепке жылуулук Жана фапка инвентарь

Мектептин жылуулугун колдойбуз

Мектептин жылуулугун колдойм

Билим сапатын жакшыртуу мектепти жылуулоо жагын колдойм.Балдар биздин келечек.

6

Мектнпти жылуулук үчүн колдойм

Танышып чыктым .

Медицина тармактагы койгойлорду колдойм

Тааныштым ,Биринчи байлык Ден соолугук ,Фаптын медициналык жабдуулардын жанырышын колдойм.

Колдойм.Тааныштым

Колдойбуз

Тааныштым, көйгөйлөрдү колдойм!

Медициналык койгойлорду жаныртуу

Таанышып чыктым долбоорду колдойм

Тааныштым

Белекова Гулсун ФАПка медициналык тейлоону жакшыртуу

Мектепти жылуулоо Жана билим сапатын жакшыртуу

Тааныштым.Туура.

Тааныштым.Туура

Тааныштым мектепти жылуулоо керек

Колдойм.

колдойм.

Ушул койгойлор туура аныкталган Маанилуусу мектепти талкулоо

Мектепти жылуулоо керек,балдардын ден соолугу,окуусу учун маанилуу

Тааныштым.Билим сапатын жакшыртуу мектепти жылууоо м-н Медициналык тейлөөнү жакшыртуу долбоорун колдойм

Тааныштым Билим сапатын мектепти жылуулоо м-н Медициналык тейлөөнү жакшыртуу долбоорун колдойм

Билим сапатын жакшыртуу мектепти жылылоо

Тааныштым ,билим сапатын жакшыртуу ( мектепти жылуулоо) жана медициналык тейлөөну жакшыртуу долбоорун колдойм

Билим сапатын жакшыртууга, мектепти жылуулого жана медициналык тейлөөнү жакшыртуу долбоорун колдойм!

Колдойм

Тааныштым мектеп жылуулугун Жана ФАП тын тейлоосун жакшыртууну колдойм

Тааныштым колдойм

Медициналык жабдууларды жаныртуу керек

I met...I support

Тааныштым колдойм бизге керектуу долбоор

Мектептин жылуулоо долборун жана билим сапатын жакшыртуу долборун колдойм жана медициналык жакшыртуу долборун да колдойм.

Билим сапатын жакшыртуу

Тааныштым. Билим сапатын жакшыртуу, мектепти жылуулоо жана медициналык тейлөөнү жакшыртуу долбоорун колдойм.

Колдойм

Ден соолука кам королу.колдойм.

Мектепти жылуулоо керек , элдин ден соолугу үчүн ФАПты да жакшыртуу керек ,колдойм

Медициналык тейлоону жакшыртуу

Мен Мектептин жылуулугун жаныртууну ж/а фаптын ичин жаныртуу болсо суйунуп колдойт элем

Бул долбоор менен тааныштым,мектепти жылуулоо жакты,колдойм

Колдойм мен

Билим сапатын жакшыртуу , медициналык тейлоону жакшыртуу

Мектепти жылууло, медициналык тейлоону жакшыртуу

Билим тамагын жакшыртуу

Колдойм мен

Тааныштым ... колдойм

Тааныштым колдойм

Билим сапатын жакшыртууу

Колдойм мектеп жылуулого

Билим сапатын жакшыртуу(мектепти жылуулоо) колдойм.

Колдойм

Тан

Билим сапатын жакшыртуу ( мектепти жылуулоо) колдойм

Мектепти жылылоо керек

Билим сапатын жакшыртуу (мектепти жылуулоону)колдойм.

Билим сапатын жакшыртуу мектепти жылуулоо

Элдин саламаттыгы учун Фапка оборудования келгени жакшы.Мектеп жылуулугу да керек

Мектепти жылуулоо Жана билим сапатын жакшыртуу

Колдойм

Тааныштым, Мектептин жылуулугун, Фаптын медициналык жабдуулардын жанырышын колдойм.

Мектепти жылуулоо жагын колдойм.

Бизге абдан керек келечек учун колдойбуз

Мектептин жылуулугу маанилуу балдарыбыздын денсоолугу учун бардык шарт болуу керек!

Бизге абдан керек Келечек учун .Колдойбуз

Ассаламуьалайкум туугандар жакшы болот мектепке жардам фапка жардам болсо

Мектеп

Мен айылдын койгойун колдоймун

Колдойбуз

Колдойбуз

Билим сапатын жакшыртууну колдойм

Колдойм👍

Медициналык тейлоону жакшыртууну колдойм

Колдойм

Медициналык тейлоону жакшыртуу

Мектепти жылуулоо

Койгойлор менен тааныштым билим сапаты жакшыртууга кошулам

маселелер туура каралган

Көйгөйлөр менен таанышып чыктым.Мектепти жылуулоо керек.Балдардын ден-соолугу,окуусу үчүн.

Фаптын жаны медициналык апаратар менен жабдуу

медициналык тейлөөнү жакшыртуу

Мектепти фапты колдойм

Мектептин жылуулугу

Жогорудагы мектепти жылуулоо жана медициналык тейлоону жакшыртуу долбоорун колдойм !

Мектептин жылуулугун камсыздоо жагын колдойм.

Мектепти жылуулоо Жана билим Сапатын колдойм

Жогорудагы мектепти жылуулоо жана медициналык тейлоону жакшыртуу долбоорун колдойм

Медициналык тейлөөнү жакшыртуу

Мектепти жылуулоону колдойм

балдардын калайык калтын келечеги учун Фап мектепке келип аткан долбоор

Колдойм

Билим сапатын жакшыртуу жана медициналык тейлөө долбоорлорун колдойм

Көйгөйлөр туура тандалган Эң актуалдуусу мектепти жылуулоо.Анткени мектептеги жаш балдар алты жети саат убакыт болушат.Балдарыбыздын ден соолугу барынан маанилүү. Балдар биздин келечек.Жылуулук ден соолук негизи.

Колдойм

Медициналык тейлөөнү жакшыртуу

Билим сапатын жакшыртуу

Билим сапатын жакшыртуу,мектепти жылуулоо койгойун колдойм.

Тааныштым , Мектептин жылуулугун , Фаптын медициналык жабдуулардын жанырышын колдойм

Окуучунун ден соолугу,сапаттуу билим алуусу үчүн мектепти жылуулоону колдойм.

Жакшы проекти экен мен колдойм

Тааныштым , Мектептин жылуулугун ондолушун, фаптын жабдууларын жаңыланышын колдойм.

Медициналык тейлоону жакшыртуу

Оокучуларга окуган жери жылуу болуп,жакшы маанай түзүлсө,балдарыбызга жакшы болот

Ассаламуьалайкум туугандар жакшы болот мектепке жардам фапка жардам болсо

Фапка оборудование жана мектептин жылуу лугун колдойм

Тааныштым .Билим сапатын жакшыртуу мектепти жылууоо м-н Медициналык тейлөөнү жакшыртуу долбоорун колдойм

Медициналык тейлоону жакшыртууну колдойм.

Медицинадагы көйгөйлөрдү чечүүчү мезгил келди деп ойлойм

Корсотулгон койгойлор менен тааныштым койгойлор туура көрсөтүлгөн колдойм

балдардын келечеги учун жылуу окуп жакшы билим алыш учун мектепти колдойт элек

Кулуке Тилеков атындагы жалпы орто билим беруу мектебинин жылуулугун, ФАПтын заманбап инвентарь менен камсыз кылуусун колдойм

Колдойм мектептин жылылуугун жана фапты

Айылдын койгойун колдойм

Билим сапатын жакшыртуу мектепти жылуулоо койгойун колдойм.

Көйгөйлөр менен тааныштым медициналык тейлөөнү жакшыртуу жана мектепти жылуулоо долбоорлорун колдойм

Тушундум менин ойум Фап

Билим сапатын жакшыртуу мектепти жылуулоо

Колдойбуз

Колдойбуз

Я ознакомилась с проектом.Я за утепление школы и за улучшение медицинского обслуживания...

Мен айылдын көйгөйүн колдойм

Билим сапатын жакшыртуу мектепти жылуулоо

Библим сапатын жакшыртуу (мектепти жылуулоо) жана Медициналык тейлоону жакшыртуу долбоорлоун колдойм.

Колдойбуз

ФАПты колдойбуз

ФАП жылууланышына добушумду беремин

Мен колдойм

Биз Айылыбызды колдойбуз❤️🤍

Мектептин жылуулугун Жана фапка инвентар келсе дейм

Фарка инвентарь келишин Жана мектепти жылуулоону каалайм

Айылдын койгойун колдойм

Мектепти жылылоо

Мектептин жылуулуугун колдойм

Таныштым мектепти жылуулоо,медицина жатын өнүктүрүү долбоор жакты

мектептин жылуулугун жана фапка инвентар келишин каалайм

Тез арада балдар учун жакшы шарттарды тузуу керек

Мектептин жылууло койгойун колдойм

Колдойм

Мектепке жылуулук керек Жана фапка инвентарь келишин каалайм

Мектептин жылуулугу жакшыртылса жана фапка инвентарь алып берсе деп ойлойм

Тааныштым

Туура долбоор , билим сапатын жакшыртуу долбоорун колдойм!

Мектептин жылуулугун койгой деп эсептейм жана колдойм

Мектепти жылулоо койгойун колдойм

Медицина тармагын колдойм🙌🏻

Бул долбоор керек колдойм

Мектепти жылуулоо керек долбоорду колдойм

Оа тааныштым колдойм

Колдойм

Тааным Л Тааныштым.

Мен айылдын койгойун колдойм

Медицина конул буруш керек.Балдарга мектепте жылуулук керек

Колдойм

Мектепти жылулоо койгойун колдойм

Колдойм

Мектепти жылуулаш керек дегенди колдойм

Макулмун

Колдойм

Колдойбуз мектепти

Мектепти жылуулоо көйгөйүн колдойм

Колдойм

Билим сапатын жакшыртуу мектепти жылуулоо көйгөйүн колдойм.

Мектептин жылуулугу отуп кетсе жакшы болот эле балдар ушуп атышат

мектептин жылууло койгойун колдойм

Фапка инвентарь келсе Жана мектепке жылуулук керек

Айылдын койгойун колдойм

Мен билим сапатын жакшыртуу,мектептин жылуулугун колдойм .

Колдойм

Колдойм

мектептин жылуулугун жана фапка инвентарь келишин каалайм

Эн жакшы салым бул билим учун салым

1000

Ата эненин балага берген эн жакшы мурасы бул билим менен тарбия

Колдойм

Колдойбуз

Бала бакчалардын сапатын жакшыртуу

Мектептин жылуулугун койгой деп эсептегендиктен, ушул койгойду колдойм

Колбойбуз баардыгын

Мектептин жылуулугун колдойм

Колдойбуз мектептин жылуулугун

Мектептин жылүүлүгүн колдойбуз

Мектептин жылуулук көйгөйүн колдойм

Колдойм

Тааныштым , колдойм

Тааныштым туура макулбуз

Айылдын койгойун колдойм

Таныштым

Балдарга мектепке жылуулук керек.Фапка инвентарь келсе дейм

Колдойм

Мектептин жылуулук койгойун колдойм

Мектептин жылуулугун колдойм

Мектептин жылуулуг жана ФАПтын инвентаризациясын колдойм

Мектепти сыртынан жылылоо.Колдойм

Мектептин жылуулугун, фапка инвентарь боюнча проекти отушун каалайм

Макулмун

Колдойм

Бала бакчалардын сапатын жакшыртуу

Бул долбоор жакты,мектепти жылуулоо,ФАПты да колдойм

Мектепти жылуулоо жагын колдойм.

Бала бакчалардын Саратове жакшыртуу

колдойм

Тааныштым .Колдойм

Макулмун

Айылдын койгойлорун колдойм

Мектеп жылууланып калса балдарыбыздын ден соооугу учун жакшы.Фаптын жанылануусун да колдойм

Мектептин жылуулугун колдойм

ФАП,мектеп жылуулугу койгойун чечилуусун каалайбыз,колдойбуз!!

Билим сапатын жакшыртуу мектепти жылуулоону колдойм

Мектептин жылуулугу жана фапты колдойт элем

Мектептин жылуулугун койгой деп эсептейм, жана колдойм

КОЛДОЙМ

Мектепке жылуулук Жана фапка инвентарь

Я за утепление школы.

Мектептин жылуулугун колдойм

Мектепти жылуулоо,окуучулардын билимин оркундотуу

Мектептин жылуулугун колдойм

Макулмун

Мектепти. Жылуулоону. Медициналык. Тейлоону. Жакшыртуу ну. Колдойм

Балдардыбыздын келечеги учун мектепти колдойт элем

Мектепти жылуулоо колдойм

Тааныштым,колдойм

Мединалык тейлөөнү жакшыртуу

Медицина тейлоону колдойм

Я ознакомилась с проектом,я за утепление школы потому что,дети в этом нуждаются

Фарка оборудование келишин колдойм

Колдойм

Макулмун

Мектепти жылуулоо жана медициналык тейлөөнү жкшыртуу долбоорун колдойм

Билим сапатын жогорлатуу колдойбуз

долбоор. менен. тааныштым. колдойм

Долбоорду колдойм

Колдойм

Албетте колдойм ушко тариката айылга инвестиция алые келип иски инфраструктураны жакшырту керек . Биздин айылга мындай жакшыыруулар , ондоп тузоолор болгону айылыбыздын жаркын келечеги Жана кийинки осуп келе жаткан муунга билим сапатын жогурулатуу абдан чон инвестиция деп эсептейм.

Колдойм

Добоорду колдойм абдан керек

Мектептин жылуулугун колдойт элем

Мектептин жылуулугу менен фапка инвентарь келуусун колдойм

Тааныштым Жана колдойм

Колдойм айылга онугуу керек балдардын денсоолугуна жакшы конул бурушуна

Тааныштым айылдын келечеги учун колдойм

Медицина Тейлоону жакшыртуу колдойм

Билим сапатын жакшыртуу

🙌 медицина Тейлоону жакшыртууну колдойм

Айылыбыздын койгойун колдойбуз!

Колдойм

Таныштым , жогорудагы айылдын көйгөйлөрүн колдойм !

Билим сапатын жакшыртууну колдойм

Мектеп жана ФАП долбоорун колдойбуз

ФАП жана мектеп койгойлорун колдойм!!

Колдойм

Медицинаны колдойм

Билим сапатын жакшыртуу фапты да колдойм

Бул долбоорлор менен тааныштым.

Мектепти жылуулоо жана медициналык тейлоону жакшыртуу долбоорун колдойм.

Колдойм!

Тааныштым, бул көйгөйлөр абдан актуалдуу.

Мектепти жылуулоо жана билим сапатын жакшыртуу.

Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу учун мектептин шартын жакшыртып,жылуулоо керек.

Мектепке жылуулук керек.Фапка инвентарь керек

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information