ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

Урматтуу Баш-Кара-Суу айылын тургундары,Сиздин айылда 5Фокус топ өткөрүлдү, ага катышуучулар айылдын бир нече көйгөйлөрүн алып чыкты . Сиздердин талкуулооңуздарга социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдүн тизмесиин шилтемеси берилди https://drive.google.com/…. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү деп тандасаңыз пикириңизди билдириңиз.

Points

Мен Эшимбеков Канатбек

Строительство туалетаФАП, ремонт сан узлом в школе

Мектепке даараткана, суу туйундорун жаныртууну колдойм

Баш-Карасуу жбб орто мектебине даараткана кошуу сунушун колдойм

Мектепте ажаткана салууну колдойм

В СОШ Баш-Карасуу

Сут малинаны колдойм

Мен Сатыбекова Бегайым Баш Кара Суу айылынын тургуну, биздин айылга ФАПка эн жакшы шарт тузуп беруу . Ремонт керек эн жакшы оборудование керек . Ден соолук биринчи орунда, ошондуктан баардык шарттары мн суу. канализация керек. 🏠🏥🚑😍

Пристройка наружного санузла в СОШ

Мен Тыналиева венера фапты Ондо Жана керекту. оборудования койуп ишке ашуусун колдойм

Мен Сатыбекова Бегайым

За строительство детского сада

Мектептин ичинде ажаткана салууну сунуштайм

Башкара сүү айылын таза сүү жана канализация абдан элге керек

Я поддерживаю строительство детского сада и ремонт канализации школ.

Мен Джекшеналиев Камчыбек фапты ондоп обрудуванияларды койуп иштету пункту колдойм

8

9

9

Я голосую установку внутреннего туалета в школе

Я Биримкулов Арзымат поддерживаю пристройку наружного санузла в сош, канализации,ремонт внутренних санузла,резервуар,насос,аристон!!!!

Ремонт ФАП с оборудованием, отопления,навес,санузлы, бойлеры,МЕД оборудование

Мен суу резервуарларын курууну колдойм

Мен мектептин сан түйүндөрүнүн оңдолушун жана ички даараткананын салынышын колдойм,,,

Баш-Карасуу жбб орто мектебине сан.узелди туташтыруу, жана ички даараткана курууну колдойм 👍

Баш-Карасуу мектебине жаңы даараткана ,жана суу түйүндөрүн жакшыртууну колдойм

Мен Кебекчиева Мирзада Калыбековна, Баш-Карасуу айылынын тургуну , мектептин ичиндеги даараткана, сан.суу туйундорун жаныртуу проектисин колдойм, анткени биздин балдардын ден соолугуна чон таасисин тийгизет, балдар биздин келечегибиз.

Я за установку питьевой воды

Мектепте ички ажаткана салууну колдойм,себеби окуучулар үчүн керек.

Мектепке ажаткана салууну колдойм

Я за строительство детского сада

Ремонт Фап с оборудованием резервуар для воды

Биздин айылга таза суу жаана канализация керек

Я за установку резервуара для воды и строительство детского сада

Мен айылдын тургуну катары айылга таза суу, канализация абдан маанилуу

Пристройка наружного санузла в СОШ

Я за установку резервуара для воды, т.к. питьевая вода не достаёт до верхней части села.

Айылга таза суу канализация абдан маанилуу

я за установку резервуара для воды и строительство детского сада

Я за пристройку санузла в СОШ и канализацию

За пристройку наружного сан узла и канализацию

Баш-Кара-Суу. Ремонт Фап с оборудованием, отопления, навес, санузлы, бойлеры, мед оборудование

Ремонт ФАП с оборудованием

пристройка наружного санузла в СОШ

Пристройка наружного санузла в сош, канализации ремонт внутренних санузлов, резервуар, насос, Аристон. Ремонт фап с оборудованием, отопления, навес, санузлы ,бойлер, мед оборудований. Строительство детского сада

За ремонт внутренних санузлов

Мектепке ички ажаткана салууну колдойм.

Мектептин ичине окуучуларга заманбап туалет санузел жана кенже балдар үчүн балдар бакчасын курса колдойм

Мектептин сан.суу түйүндөрүн жаңыртуу, жана ички даараткана салынышын колдойм

Үчунчу пунктун колдойм

Пристройка наружного санузла в СОШ

Пристройка наружного санузла в СОШ

Колдойм

Мен Кулматова Джаркын ички санузел, канализация, резервуар насос аристон колдойм

Установка резервуара для воды

Мектепке ажаткана салууну колдойм.

фап койгйоу

Мектепке жылуу суу, туалет керек. Колдойм. ФАПка жаңы оборудование керек

сан узел школу

Ремонт ФАП с оборудованием,с санузлом,навесом.

Мектеп жана ФАП айылга эң маанилүү жана керек. Колдойм.

Пристройка наружного санузла В СОШ

Пристройка наружного сан узла вБаш-Карасуйскую СОШ им. С.Жоошбаева

Пристройка наружного санузла В СОШ им. С . Жоошбаева в Башкарасуу

Пристройка наружного сан узла в СОШ

пристройка наружного санузла в СОШ

Пристройка наружного санузла в СОШ

Пристройка наружного санузла в Баш-Карасуйсую СОШ им.С.Жоошбаева

Я поддерживаю установку санузла в СОШ

Пристройка наружного санузла в СОШ, канализации, ремонт внутренних санузлов, резервуар, насос, Аристон

Пристройка наружного санузла в СОШ, канализации ремонт внутренних санузлов, резервуар насос,Аристон

Строительство туалетаФАП,ремонтсан узлов.

Мен Айжамал Колбаевна Башкаруу суу айылында тургуну. 1.ПРИСТРОЙКА НАРУЖНОГО САНУЗЛА В СОШ, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕМОНТ........,....................! КОЛДОЙМ

Пристройка наружного санузла в СОШ

Мен Биримкулов Азамат мектепке иски даараткана салууну колдойм!!!!!!!

Мектептин Электр Жабдыктарын Жаңылоо керек Эскилиги Келип Жетти

Мен Алыбаев Руслан Башкарсуу айылынын тургуну бала бакчаны курууну колдойм

Колдойм

Пристройка наружного санузла в СОШ, канализации, ремонт

Строительство туалетаФАП, РЕМОНТ САН УЗЛОВ.ПОДДЕЖИВАЮ

Пристройка наружного санузла в СОШ канализации ремонт внутренних санузлов, резервуар, насос, Аристон

Мен мектеп ичинин сан туйундорун колдойм

Пристройка наружного санузла в СОШ, канализации, ремонт внутренних санузлов, резервуар, насос,Аристон

Мектепке сан узел.салууну колдойм

Момо жемиш сактай Турган жай бы колдойм

Пристройка наружного санузла в СОШ, канализации ремонт внутренних санузлов, резервуар, насос, Аристон

Я поддерживаю на строительство туалета в СОШ

Пристройка наружного санузла в СОШ, канализации, ремонт внутренних санузлов, резервуар, насос, Аристон

Я поддерживаю строительство туалета в СОШ

Айылга таза суу, канализация абдан керек.

Таза суу, канализация

Пристройка наружного санузла, в СОШ, канализации, ремонт внутренних санузлов, резервуар, насос, Аристон

Установка резервуара для воды

Пристройка наружного санузла в СОШ

Мектепке ички ажаткана салууну колдойм

Мектептин ичинде ажаткана салууну боюнча ошти колдойм

Я Таалайбекова Нурайым строительство детского сада

Колдойм

Мектепке сан узел керек , ФАПка ремонт керек. Колдойм.

Колдойм

Пристройка наружного сан.узла в СОШ,канализации,ремонт внутренних сан.узлов,резервуар,насос ,аристон

Айылга таза суу, канализация

Пристройка наружного санузла в СОШ канализации, ремонт внутренних санузла, резервуар, насос, аристон

Пристройка наружного санузла в СОШ

Обновить санузлы в школе, внутренний туалет

Мектептин суу туйундорун жаныртуу, иски даараткана кошуу

Мектепке заманбап даараткана кошуу

Мектепке даараткана, суу туйундорун жаныртууну колдойм,

Пристройка наружного санузла, резервуар насос, аристон

Мен мектепке иски даараткана кошуу, суу туйундорун жаныртууну колдойм

Мектепке сан узел салууну сунуштайм

Мен мектепке иски даараткана, суу туйундорун жаныртууну, насос, аристон кошуп берууну колдойм

Я поддерживаю идею пристройки внутреннего туалета в ООШ

Мектептин ички дааратканасын, суу туйундорун жаныртууну, насос, аристон кошуп берууну колдойм

Я поддерживаю идею пристройки внутреннего туалета в СОШ

Мектепке иски даараткана кошууну колдойм

Мектепке даараткана, суу туйундорун жаныртууну колдойм

Мектептин дааратканасын жаныртуу, суу туйундорун кошууну колдойм

Мен мектепке иски даараткана, суу туйундорун жаныртууну, насос, аристон кошуп берууну колдойм

Мектептин дааратканасын жаныртууну колдойм

Мектепке даараткана кошууну колдойм

Мектептин дааратканасын жаныртууну колдойм

Мектепке даараткана кошууну колдойм

Мектепке ички даараткана курулса , суу туйундорун жаныртууну колдойм

Мектептин дааратканасын жаныртууну проектисин колдойм

Я за пристройку внутреннего туалета в СОШ

Мектепке даараткана кошууну колдойм

Мектепке даараткана, суу туйундорун жаныртууну колдойм

Мектепке даараткана кошууну колдойм, суу туйундорун кошуу, насос , жылуу суу киргизуу сунушун колдойм

Пристройка наружного санузла в СОШ

Пристройка наружного санузла в СОШ

Пристройка наружного санузла в СОШ

Пристройка наружного санузла в СОШ

Пристройка наружного санузла в СОШ

Пристройка наружного санузла в СОШ

Пристройка наружного санузла в СОШ

Мектептин ичинде ажаткана салууну колдойм

Мектептин ичинде ажаткана салууну колдойм

Мектепке даараткана , сук тутукторун киргизууну колдойм

Мектепке даараткана, суу киргизууну колдойм

Пристройка наружного санузла В СОШ

Мектепке даараткана, суу киргизууну колдойм

Мен Баш-Карасуу жбб орто мектебинин да́араткана , суу туйундорун жаныртуу проектисин колдойм

Мектепке даараткана, суу киргизууну колдойм

Баш-Карасуу мектебинде суу туйундорун жаныртуу проектисин колдойм

Я за пристройку санузла В СОШ

Баш-Карасуу мектебинде санузел киргизуу

Я за пристройку санузла В СОШ

Поддерживаю идею установки резервуара для воды. Это больше всех необходимо. Так как НЕ всё село оснащена водой.

Мектепке иски ажаткана салууну колдойм

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information